Details

Added by on 2016-07-27

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

“Kenalilah Allah di masa lapang (senang), niscaya Allah akan mengenalimu di masa engkau menghadapi kesulitan.” (Dalam Shahihul Jaami’)

Mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya bertujuan untuk mencari kesenangan dirinya sendiri.

Comments are closed.